DOOR Architecten Amsterdam-ABM-Baaibuurt Oost Exterior building axonometric view

Takkenrillen van snoeihout

Uitnodigende entrees

Voedselbos

Lisdoddenteelt

Gebouw A: ca. 345 m2

ca. 100 m2 Terras

ca. 45 m2 Terras

Gebouw C: ca.7 m2

Gebouw B: ca. 140 m2

Oefenwal voor opleiding
zonnepanelen-installateur

Yoga-plein

Bloemenweide

Buitenwerkplek

Natuurlijk spelen
met groen en water