Revitalisatie buurt en portiek Holendrecht West voor Stadgenoot

Stappen maken in de wijk

Holendrecht-West is een groene wijk met ruime woningen, maar de veiligheid kan beter. Smalle portiekingangen en dichte bergingsblokken zijn vervangen door ruime en transparante entrees. Zo krijgt de straat een lichter en overzichtelijker karakter en wordt de sociale veiligheid verhoogd. Elk jaar pakten we een aantal portieken aan, inclusief de aangrenzende openbare ruimte. Het achtergebied transformeert van openbaar groen naar veilige binnentuin. In 2020 is de hele wijk gerevitaliseerd. Deze wijkaanpak komt tot stand in een ketensamenwerking en is gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkelde intentiekaart.

Een project voor woningcorporatie Stadgenoot in samenwerking met rudy uytenhaak + partners architecten, EversPartners, Hemubo, TBDV installatie adviesburo, Vibes Building Engineers, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en de bewoners van Holendrecht-West.

2011-2020 • Amsterdam • opgeleverd