Revitalisatie rijwoningen Krimpen aan den IJssel voor QuaWonen

Burenerf geeft energie

In Krimpen aan den IJssel staan 240 woningen uit de jaren ‘60 die na een duurzame renovatie weer voldoen aan de huidige comforteisen, met ruim 60% energiebesparing en gemiddeld 5 labelsprongen. Maar voor goed wonen is sociale duurzaamheid minstens zo belangrijk. We bedachten een ‘groeiplan’ als aanpak, dit plan geeft richting aan het verbeteren van de buurt én laat ruimte voor inbreng van bewoners. Tijdens de eerste planvorming namen wij als team SCoop intrek in het ‘Transformatorhuis’. Een leegstaande woning in de wijk waar bewoners ideeën voor de renovatie van hun woning tekenden. Tijdens de bouw initieerden we het ‘Bouwdepot’; een plek waar bewoners met restmateriaal uit de woningen meubels maakten voor huis en tuin. Stap voor stap namen de bewoners het beheer over en werd de plek een tijdelijke tuin voor en door de buurt. Het uiteindelijke resultaat zijn de ‘burenerven’; gezamenlijk ingerichte groene plekken voor spelen, ontmoeten, stadslandbouw en meer. Vanaf de start van het project is hier echt aandacht voor de bewoners. 

Bijzonder trots zijn we dan ook op de 100% participatie!

Een project van team SCoop voor woningcorporatie QuaWonen in samenwerking met rudy uytenhaak + partners, Cauberg Huygen, Hemubo, Stichting KCP, Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten, Maakcollectief de Bende, gemeente Krimpen en bewoners van de Doornen- en Vogelbuurt.

Werkwijze Slim & Snel, onderdeel van de Energiesprong, het innovatieprogramma van Platform31 om energieneutrale gebouwrenovaties aan te jagen.

2012 • Krimpen aan den IJssel • opgeleverd

Krimpen-IJssel-renovatie-door-architecten
Krimpen-IJssel-renovatie-door-architecten
Krimpen-IJssel-renovatie-door-architecten
Krimpen-IJssel-renovatie-door-architecten