Stedenbouwkundig plan Zeeburgia voor Gemeente Amsterdam

Waardevol wonen met water

Een stedenbouwkundig plan voor een klimaat- en waterneutrale buurt in de Watergraafsmeer. Een plek waar ruim 300 gezinnen zich verbonden kunnen voelen met de stad en de natuur. Het plan typeert zich door een groot aantal grondontsloten woningen in een los opgezette bebouwing. Woonstraatjes en meanderende groene wandelpaden ontsluiten de buurt. De balans tussen natuur, water, bodem, energie, materiaal, geluid en parkeren komt samen in een aantrekkelijk (dak)landschap. Samen met Sweco en Waternet ontwikkelden we een innovatieve ontwerpmodule voor watervertraging, die privaat terrein en openbare ruimte combineert. Een tool die ervoor zorgt dat ook privaat bezit bijdraagt aan een robuuster stedelijk watersysteem.

Een project voor Projectmanagementbureau Amsterdam, de Key Principaal en NS Vastgoed, in samenwerking met rudy uytenhaak + partners, Cauberg-Huygen, Sweco, Frank de Volder, Waternet en Stadsdeel Oost Amsterdam.

2011 • Amsterdam • afgerond

zeeburgia-amsterdam-stedenbouwkundig-plan-door-architecten
zeeburgia-amsterdam-stedenbouwkundig-plan-door-architecten